Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
'Een fijne school om naartoe te gaan'

Basisschool Pius 10 is een van de acht Skoba-scholen. Alle deze scholen hebben de katholieke identiteit, maar wel hun eigen onderwijsconcept. 
Meer informatie over Skoba vindt u hier

Op Pius 10 vinden we het belangrijk om kinderen een veilige leeromgeving te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Al vanaf de kleutergroepen wordt er gewerkt met een structuur middels een duidelijk dagritme zodat de kinderen weten wat er moet gebeuren. Dit brengt rust. We besteden ook veel aandacht aan de omgang met elkaar. Kinderen leren voor zichzelf op te komen, problemen op te lossen en respect te hebben voor anderen. Daarom zijn wij een Vreedzame School.
In de klassen wordt instructie op verschillende niveaus aangeboden. Sommige leerlingen hebben extra herhaling nodig, anderen een instructie die meer uitgebreid is of juist verdieping op de basisstof. Zo krijgt ieder kind de kans zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen.Op de Pius 10 vinden wij het fijn om ook met ouders een goede band op te bouwen. We onderhouden nauwe contacten met ouders door middel van ouderavonden, ontmoetingsmomenten of een persoonlijk gesprek. 

Op onze school zitten ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De school staat in Dordrecht op de Brouwersdijk in de wijk Oud-Krispijn. We werken met een continurooster waarbij de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn.

In ons gebouw zijn ook een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gevestigd. Het onderlinge contact tussen deze organisaties is goed, waardoor we een doorgaande lijn hebben kunnen ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 12 jaar.