Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vieringen en activiteiten
Als katholieke school staat de Pius 10 voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.  Kinderen leren op school respectvol met elkaar om te gaan. Zij spelen en werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke verschillen. Op onze school geven vieringen en activiteiten een saamhorigheidsgevoel. Het vieren helpt ons het leven te leren kennen in vreugde, in verdriet en om de bijzondere momenten in het leven een plek te geven. Ook helpt het vieren ons om tradities door te geven, om ons geloof te beleven en verbondenheid met elkaar uit te drukken. 
Kinderen maken kennis met de culturen en vieringen in de samenleving. Vieringen vormen een schakel tussen de school en de samenleving. De activiteiten hebben dus naast intellectuele- , ook sociaal-emotionele doelstellingen. Zoals betrokkenheid bij het onderwerp, zelfstandigheid en het wereldbeeld vergroten.

 

Verjaardagen
Alle kinderen mogen hun verjaardag op school vieren. Er wordt voor de kinderen gezongen. De jarige deelt iets lekkers uit aan de kinderen in de klas. Wij zien graag dat “dit lekkers” een kleine traktatie is wat bestaat uit 1 ding/lekkers en niet te veel suikers en/of vetten bevat. Vriendelijk vragen we u rekening te houden met kinderen die vegetariër zijn of vanwege geloofsovertuiging geen varkens- of rundvlees mogen.
De leerkrachten vieren hun eigen verjaardag samen met de kinderen op de meesters- en juffendag.

 

Schoolreisje
We gaan om het jaar op schoolreisje. Het is een groot feest! Zwaaien naar alle papa’s, mama’s of misschien ook nog wel opa’s en oma’s als we vertrekken. Aan het einde van de dag moe maar voldaan terugkeren naar school! Het is vaak een onvergetelijke dag.
De kleuters gaan naar een leuke overzichtelijke speeltuin in de buurt en de groepen 3 t/m 8 gaan naar de Efteling.

 

Schoolkamp
Groep 8 gaat drie dagen op kamp aan het begin van het schooljaar.
Een van de doelen van schoolreis en kamp is dat leerlingen elkaar leren kennen in een andere omgeving dan de school, zodat men meer en beter begrip voor elkaar kan opbrengen. Deze dagen worden gevuld met leuke activiteiten maar er is ook tijd om even te relaxen.
De juf of meester maakt voor elke dag een rooster niet alleen voor de dag planning met leuke activiteiten maar ook voor bijvoorbeeld corvee (afwas, opruimen, stofzuigen enzovoorts). Voor het schoolkamp wordt per leerling een bijdrage gevraagd.

 

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is een periode van 10 dagen in begin oktober. Tijdens de Kinderboekenweek wordt er extra aandacht besteed aan kinderboeken. In deze periode staat een bepaald thema centraal. Het jaarlijks wisselende thema van de Kinderboekenweek dient als leidraad bij de organisatie van de vele activiteiten. Kinderboekenweek wordt op de eerste ochtend van de week feestelijk geopend op school.

 

Herfstwandeling
In de herfst maken onze kleuters, samen met het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal, een herfstwandeling. We gaan op zoek naar blaadjes, kastanjes en alles wat te maken heeft met de herfst.

 

Sinterklaas
Elk jaar komt Sinterklaas bij ons op school een bezoek brengen. Dit is altijd een groot feest.
Voor de jongste kinderen van onze school is het vaak erg spannend. Meestal brengt de Sint een cadeautje mee. Vanaf groep 5 maken de kinderen voor elkaar een surprise waar ze dan een cadeautje in verstoppen. In groep 5 maken de kinderen de surprise nog op school samen met de juf of meester en de groepen 6,7 en 8 maken een surprise thuis.

 

Kerst
Elk jaar vieren wij kerst met elkaar. Er wordt geknutseld en verhalen verteld uit onze methode “Trefwoord”. Kerstmis een sfeervol feest van lichtjes en de school is helemaal in sfeer versierd. De kinderen, juffen en meesters op hun “kerstbest” gekleed. Het heerlijke kerstdiner, verzorgt door de ouders van onze leerlingen en op de avond zelf de hulp van de oudercommissie. Voor de ouders staat er op het plein of bij slecht weer in de speelzaal ook een kraampje met wat lekkers.

 

Nieuwjaarsborrel
Op de eerste maandag van het nieuwe schooljaar starten wij de dag met een nieuwjaarsborrel. Alle kinderen komen dan samen in de speelzaal en wensen elkaar een heel fijn nieuw jaar toe.

 

Nationale voorleesdagen
Tijdens de nationale voorleesdagen is er extra tijd voor het voorlezen. In deze week wordt er extra veel voorgelezen door de juf, en vaak ook door papa’s of mama’s die in de klas komen voorlezen. Ook wordt er in de bovenbouw een voorleeswedstrijd georganiseerd, waarvan de winnaar onze school mag vertegenwoordigen tijdens de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd in de Centrale Bibliotheek.

 

Letterfeest
In januari viert groep 3 dat zij alle letters kennen. Het is een dag vol met letteractiviteiten zoals een letterspeurtocht door de school en het eten van soep met lettervermicelli. Aan het einde van de dag krijgen zij hun officiële letterdiploma uitgereikt van de directeur.

 

Carnaval
Carnaval is een Katholiek feest wat wij ieder jaar vieren. Het feest gaat vooraf aan de vastentijd, officieel op de zevende zondag voorafgaand aan Paaszondag. Tijdens de carnavalsviering op school mogen de kinderen verkleed op school komen, en staan er vele muzikale en feestelijke activiteiten op de dagplanning.

 

Lentewandeling
In de lente maken onze kleuters, samen met het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal, een lentewandeling. We kijken naar de bomen en de nieuwe blaadjes. Ook gaan we naar de kinderboerderij om te kijken of er al nieuwe lammetjes zijn geboren.


Pasen
Met Pasen vieren wij de dag dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Tijdens de Paasviering op school wordt het Bijbelverhaal verteld, en eten we met elkaar.

 

Koningsspelen
Net als ruim 6000 andere scholen in Nederland, doen wij ieder jaar mee aan de Koningsspelen. De Koningsspelen is een jaarlijkse sportdag waarbij gezond eten en actief bewegen centraal staat.

 

Kleuter vierdaagse
Om het belang van bewegen nogmaals te benadrukken houden wij ieder jaar een kleuter vierdaagse.  In deze vier dagen wandelen de kleuters verschillende routes in de wijk.

 

Meesters- en juffenfeest
Wij sluiten het schooljaar af met het meesters- en juffenfeest. Tijdens het feest worden de meesters- en juffen van de Pius 10 in het zonnetje gezet en bedankt voor het leuke schooljaar. Het is een dag vol met feestelijke activiteiten in de klas.

 

Andere activiteiten

Culturele activiteiten

Gedurende het schooljaar is er ook aanbod op het gebied van sport, theater, beeldende kunst en dans. Sommige activiteiten zijn onder schooltijd maar er zijn ook naschoolse activiteiten waar je je voor in kan schrijven.