Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderbouw Pius 10
Uw kind wordt 4 jaar en komt naar de basisschool.

Hieronder vertellen wij u wat u zoal kunt verwachten in de groepen 1 en 2 van de Pius 10.

Voordat uw kind zijn of haar vierde verjaardag viert mag het komen wennen.

Dat wennen gebeurt één week voor de vierde verjaardag.

In die week komt uw kind tot 11:30 uur naar school.

Dan leert uw kind al kennismaken met de andere kinderen en de juf.

In de eerste week zult u van de juf al veel praktische informatie krijgen.

 


Groep 1

In groep 1 vinden wij het belangrijk dat kinderen rustig kunnen wennen aan regelmaat en rituelen op school.

Een dag op school ziet er dan zo uit:

 

Spelinloop
Iedere dag begint met een spelinloop.

De juf heeft materialen neergelegd waarmee het kind kan gaan spelen.

U bent, als ouder,  van harte welkom om samen met uw kind een werkje te komen doen.

Na de spelinloop gaan we verder met de dag.

We proberen zoveel mogelijk in dezelfde volgorde verschillende activiteiten te doen.

 

Zo starten we altijd in de kring waar we de namen van de kinderen opnoemen en beginnen we al met het opnoemen van de dagen van de week. Dit alles wordt ondersteund door verschillende liedjes.

Elke dag opnieuw omdat herhaling voor kinderen heel belangrijk is.

 

Kring
Daarna gaan we verder met de kringactiviteit van die dag. Dat kunnen verschillende dingen zijn:

- Voorlezen
- Rekenspelletjes
- Vertellen/Taalspelletjes (Veelal uit methode 'Piramide')
- Spelletjes om sociale vaardigheden te vergroten (ook vanuit de Methode 'De Vreedzame School)
- Liedjes zingen

- Uitleg van spelletjes die de kinderen moeten doen

Vanuit de methode ‘Piramide’ staan er per jaar meerdere thema’s centraal.

Aan de hand van deze thema’s koppelen wij de activiteiten.

Op de thematafel liggen dan spulletjes en boekjes die horen bij het thema.


 

Eten en drinken
Na de kring gaan we fruit eten en drinken we iets.

Buiten spelen
Na het eten en drinken spelen we buiten. Natuurlijk leren ze dan ook om samen te spelen met andere kinderen.

 

Werkles
Tijdens de 'werkles' doen de kinderen allerlei activiteiten in de klas en spelen ze in de verschillende hoeken.

In de ochtend kiest de juf welk ‘werkje' het kind gaat doen en in de middag mogen de kinderen zelf kiezen. Op het planbord staan alle activiteiten waaruit ze kunnen kiezen. Bijvoorbeeld: het verfbord, de bouwhoek, de huishoek, puzzelen, boekjes lezen, reken- taal of kleur-vorm spelletjes uit de kast.


 

Lunch
Na de werkles lunchen we met elkaar.

 

Kring

‘s Middags gaan we weer in de kring.

De kinderen kiezen zelf een activiteit.

Nog even naar buiten.

En dan is het tijd om naar huis te gaan.

 

De motorische ontwikkeling van de kinderen stimuleren we door naar de grote gymzaal te gaan en iedere dag buiten te spelen.

Belangrijk hierbij is het ontwikkelen van de grote motoriek.

Dus rennen, huppelen, klimmen en klauteren, springen en nog veel meer.

 

En we doen natuurlijk nog veel meer om op te noemen. Het is altijd een gezellige, drukke bedrijvigheid in groep 1!

 

Groep 2

 

Spelinloop:
Een dag in groep 2 begint ook met een 'spelinloop': Kinderen komen binnen en mogen samen met u, als ouder,  een spelletje aan tafel gaan doen.

 

Kring
We zitten ook vaak in de kring. Dan worden er verschillende  activiteiten gedaan.

Veel soorten activiteiten zijn hetzelfde als in groep 1 maar uiteraard aangepast op het niveau van  groep 2:
- Voorlezen
- Rekenspelletjes
- Vertellen/Taalspelletjes (Veelal uit methode 'Piramide')
- Luisteren en werken met klanken en letters.
- Spelletjes om sociale vaardigheden te vergroten (ook vanuit de Methode 'De Vreedzame School)
- Liedjes zingen

- Uitleg van spelletjes die de kinderen moeten doen

 

Ook in groep 2 werken we vanuit de methode ‘Piramide’.

We werken met diverse thema’s en sluiten daarbij aan met de activiteiten.

Op de thematafel liggen dan spulletjes en boekjes die horen bij het thema.

 

Werkles
Tijdens de 'werkles' doen de kinderen allerlei activiteiten in de klas en spelen ze in de verschillende hoeken. In de ochtend kiest de juf welk ‘werkje' het kind gaat doen en in de middag mogen de kinderen zelf kiezen. Op het planbord staan alle activiteiten waaruit ze kunnen kiezen. Bijvoorbeeld: het verfbord, de bouwhoek, de huishoek, puzzelen, boekjes lezen, reken- taal of kleur-vorm spelletjes uit de kast.


Motorische ontwikkeling:
De motorische ontwikkeling van de kinderen stimuleren we door naar de grote gymzaal te gaan en iedere dag buiten te spelen.

Natuurlijk leren de kinderen dan ook om samen te spelen met andere kinderen.

Voor het ontwikkelen van de kleine motoriek krijgen de kinderen opdrachten die hierbij helpen


 

De dagindeling is gelijk als die van groep 1.

 

Ouders en contact

Tijdens de spelinloop kunt u als ouder met uw kind een werkje doen in de klas.

Ook kunt u dan bij de juf eventuele praktische zaken melden.

Wilt u echter in gesprek over uw kind, maakt u dan even een afspraak zodat we rustig de tijd kunnen nemen om uw vragen te beantwoorden.

 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 zijn er 3 keer per jaar contactmomenten.

Het eerste gesprek is een startgesprek en dan informeren wij vooral bij u naar uw kind.

Voor het tweede en derde gesprek wordt u uitgenodigd en zullen we u over de ontwikkeling van uw kind informeren.

Om deze ontwikkeling te volgen, gebruiken wij de methode: KIJK. Hier worden verschillende ontwikkelingsgebieden geobserveerd. Wij bespreken dan graag met u hoe het met uw kind gaat op school.

 

 

VVE
Op de Pius 10 is er in de kleutergroepen aandacht voor VVE.  Dit staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. Dit is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Dit is gericht op de kleuters. 

VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling maar op meerdere ontwikkelingsgebieden. Kinderen zijn bezig met tekenen, zingen, spelletjes, luisteren naar verhalen enz. Dit doen ze zowel thuis als op school.

Op school zijn er 6 bijeenkomsten per jaar voor ouders. Zij krijgen tijdens deze bijeenkomsten uitleg over waar we op dat moment aan werken op school. Ze krijgen een mapje mee naar huis om ook zelf aan de slag te gaan met de kinderen thuis. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door de leerkrachten uit de onderbouw. Ook is er vaak iemand aanwezig van het sociaal wijkteam Krispijn, Dordrecht.

De methode die gebruikt wordt is landelijk erkend. Op de basisschool zijn wij verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie , de peuterspeelzalen en opvang voor de voorschoolse educatie.

U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen, er zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden.