Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De schakelklas

De schakelklas is een speciaal geselecteerd groepje leerlingen uit groep 2.

Op drie dagen in de week blijven deze leerlingen anderhalf uur extra op school. De schakelklas is geen verplichting, maar ook niet vrijblijvend. Bovendien is het alleen bedoeld voor leerlingen met leerpotientie, maar met een achterstand op taal. 
 

De naschoolse schakelklas wordt wekelijks 4 ½ uur aangeboden waarbij er extra aanbod is voor taal. De leerlingen worden begeleid door een leerkracht van groep 1-2. 

De leerkracht verzorgt een extra programma met als uitgangspunt taalontwikkeling. De bestaande thema’s vanuit het reguliere programma worden gevolgd om zo goed bij de beleving van de kinderen aan te sluiten. 

Voor de schakelklas wordt op woensdagmiddag naschools kunsteducatie ingezet om de taalontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de disciplines: - Theater - Muziek – Dans. Binnen elk thema, dat ongeveer 6 weken duurt, komt elke discipline één keer aan bod.

Door middel van Theater, Muziek en Dans worden alle zintuigen ingezet bij het leren van nieuwe woorden. Er wordt aanspraak gemaakt op de creativiteit, expressie en verbeelding van de leerlingen en zo beklijven de nieuwe woorden, samen met de reguliere lessen veel beter. Hierbij wordt er mede gewerkt met de Viertakt van Verhallen (voorbewerken, semantiseren, conditioneren en controleren)

Tevens worden er uitstapjes gemaakt ter verbeelding van de thema’s.