Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ons motto: 'een fijne school om naartoe te gaan'.

Onze school is een katholieke school en streeft in haar onderwijs naar de maximale ontwikkeling van kinderen binnen ieders eigen mogelijkheden. Kinderen worden gestimuleerd tot zelfverantwoordelijkheid en het ontwikkelen van sterke sociale vaardigheden en sociaal gedrag. Men probeert steeds in dialoog met ouders te gaan om een optimale afstemming te bereiken over onderwijs en opvoeding. De Pius10 staat open voor ieder kind.  Op school vinden leerlingen rust, harmonie, orde, regelmaat en besef van normen en waarden. In een rustige en veilige omgeving komt het kind het beste tot zijn of haar recht en zal het onderwijs het meest effectief zijn. Pius10 biedt ruimte voor zelfontdekking, zelfontplooiing en persoonlijke aandacht. 

 
Op onze school zitten ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De school staat in Dordrecht op de Brouwersdijk in de wijk Oud-Krispijn. We werken met een continurooster waarbij de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn. In ons gebouw zijn ook een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gevestigd, waarmee een doorgaande lijn is opgezet.